четвртак, 24. јануар 2019.

PREDAVANJE "NORMALNO?" U OŠ "ŽIVOMIR SAVKOVIĆ"

U četvrtak, 24. januara 2019. godine, sa početkom u 18h, u OŠ "Živomir Savković", u Kovačevcu, održano je treće u nizu predavanja, pod nazivom „NORMALNO?“, u okviru projekta „Znanjem do tolerancije“, koji realizuje Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti „Noumena“.
Predavanje se sastojalo iz dva dela: „Logičko-jezička analiza rečenica u kojima se reč „normalno“ javlja, koji je vodila dipl. filozof Marija Jovanović, i „Društvene i psihološke posledice diskriminacije“, koji je vodila dipl. psiholog Nevena Vasilić. 
Cilj predavanja je bio da ukaže na predrasude, stereotipe i logičke greške koje u sebi sadrže određene rečenice u kojima se reč „normalno“ javlja, kao na prvi, često neprimetni korak koji vodi ka netoleranciji, diskriminaciji i marginalizaciji.

Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

субота, 19. јануар 2019.

PREDAVANJE "NORMALNO?" U OŠ "SVETI SAVA"

U petak, 18. januara 2019. godine, sa početkom u 18h, u OŠ "Sveti Sava", u Mladenovcu, održano je drugo u nizu predavanja, pod nazivom „NORMALNO?“, u okviru projekta „Znanjem do tolerancije“, koji realizuje Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti „Noumena“.
Predavanje se sastojalo iz dva dela: „Logičko-jezička analiza rečenica u kojima se reč „normalno“ javlja, koji je vodila dipl. filozof Marija Jovanović, i „Društvene i psihološke posledice diskriminacije“, koji je vodila dipl. psiholog Nevena Vasilić.
Cilj predavanja je bio da ukaže na predrasude, stereotipe i logičke greške koje u sebi sadrže određene rečenice u kojima se reč „normalno“ javlja, kao na prvi, često neprimetni korak koji vodi ka netoleranciji, diskriminaciji i marginalizaciji.
Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

среда, 16. јануар 2019.

PREDAVANJE "NORMALNO?" U TEHNIČKOJ ŠKOLI MLADENOVAC

U utorak, 15. januara 2019. godine, sa početkom u 13:30h, u biblioteci Tehničke škole Mladenovac održano je prvo u nizu predavanja, pod nazivom „NORMALNO?“, u okviru projekta „Znanjem do tolerancije“, koji realizuje Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti „Noumena“.
Predavanje se sastojalo iz dva dela: „Logičko-jezička analiza rečenica u kojima se reč „normalno“ javlja, koji je vodila dipl. filozof Marija Jovanović, i „Društvene i psihološke posledice diskriminacije“, koji je vodila dipl. psiholog Nevena Vasilić.
Cilj predavanja je bio da ukaže na predrasude, stereotipe i logičke greške koje u sebi sadrže određene rečenice u kojima se reč „normalno“ javlja, kao na prvi, često neprimetni korak koji vodi ka netoleranciji, diskriminaciji i marginalizaciji.
Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

понедељак, 14. јануар 2019.

NAGRADNI KONKURS U PISANJU ESEJA "NE DISKRIMINIŠEM, JER HOĆU DA MISLIM"


Konkurs je otvoren od 14. januara do 01. marta 2019. godine

Nagradni konkurs u pisanju eseja „Ne diskriminišem, jer hoću da mislim“ predstavlja deo projekta pod nazivom „Znanjem do tolerancije“, koji Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti „Noumena“ iz Mladenovca realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, u školskoj 2018/2019. godini. Konkurs je namenjen svim učenicima srednjih škola na teritoriji Gradske opštine Mladenovac. 

Opšti cilj projekta „Znanjem do tolerancije“ jeste unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja dece i mladih sa teritorije GO Mladenovac, stvaranjem raznovrsne ponude vannastavnih programa koji su im namenjeni, a koji su koncipirani tako da afirmišu multikulturalizam i toleranciju u školama, da podstiču razvijanje senzibiliteta kod dece i mladih za različitost, kao i da razvijaju svest i kritičko mišljenje kao jedino efikasno sredstvo za borbu protiv predrasuda, koje uzrokuju diskriminaciju, netrpeljivost i nasilno ponašanje prema drugom i drugačijem. 

Teme nagradnog konkursa:

1. Tolerancija predstavlja jedini istinski test civilizacije;
2. Različito ne znači “loše“, već „drugačije“;
3. Diskriminacija je predrasuda „u akciji“;
4. Ja mogu da se ne slažem sa tvojim političkim i religioznim uverenjima, kao i sa tvojim načinom         života, ali to ne znači da ja imam pravo da te mrzim zato što misliš drugačije od mene. 

Esej može biti napisan u formi teze, odnosno slaganja sa zadatom temom, i antiteze, tj. neslaganja sa zadatom temom

Opšti uslovi konkursa:

- Pravo učešća na nagradnom konkursu u pisanju eseja „Ne diskriminišem, jer hoću da mislim“            imaju   svi srednjoškolci sa teritorije GO Mladenovac;
- Svaki učesnik takmičenja ima pravo da pošalje samo jedan esej; 
- Naslovna strana eseja treba da sadrži sledeće podatke:
•   naziv teme
•   ime i prezime autora eseja
•   naziv škole i razred
•   e-mail adresu i broj telefona autora
- Rad mora biti pisan na ćiriličnom ili latiničnom pismu, font Times New Roman, veličina fonta 12,      prored 1,5cm;
- Rad mora biti poravnan, a stranice numerisane, ne uključujući naslovnu stranu;
- Ukoliko je napisan na latiničnom pismu, rad mora da sadrži slova sa dijakritičkim znacima (ž, đ, ć,    č, š);
- Rad mora imati minimum 300 reči, ne uključujući naslov eseja i naslovnu stranu;
- Rad mora mora biti originalan i neobjavljivan.

Ukoliko rad ne ispunjava bilo koji od navedenih uslova, neće biti uzet u dalje razmatranje. 

Esej poslati elektronskim putem, na adresu udruzenje.noumena@gmail.com, najkasnije do 01.03.2019. godine, do 00:00h.

Kriterijumi za ocenjivanje: 

- Da li je rad čitljiv i napisan u skladu sa gramatičkim i pravopisnim pravilima?
- Da li je rad sadržinski i logički ispravan i da li se bavi zadatom temom?
- Da li je rad napisan tako da odgovara formi eseja?
- Da li je rad zasnovan na argumentima relevantnim za zadatu temu? 
- Da li je rad originalan u pogledu analize i kompozicije? 
- Da li rad doprinosi razumevanju problema?
- Citatnost u radu.

Prispele eseje pregledaće tročlani žiri, u sastavu: Aleksandra Dimčić Milojević, dipl. profesor srpskog jezika i književnosti, Ankica Živković Baralić, master srpskog jezika i književnosti i Svjetlana Stepanović, dipl. sociolog. Autori eseja koji osvoje prva tri mesta dobiće prigodne nagrade. Takođe, pored nagrađenih radova, stručni žiri će napraviti i izbor od deset eseja koji će, zajedno sa pobedničkim esejima, biti objavljeni u štampanom zborniku. Prezentacija zbornika biće održana u aprilu mesecu 2019. godine, u Centru za kulturu i turizam Mladenovac.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu Asocijacije za podršku nauke, kulture i umetnosti „Noumena“, www.udruzenjenoumena.blogspot.com, kao i na facebook stranici Udruženja, www.facebook.com/udruzenje.noumena.

Kontakt za dodatne informacije:                            
Nataša Vasilić, koordinator projekta 
062/299 559
Marija Jovanović
063/658 347