четвртак, 6. јун 2013.

Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti "Noumena"

Udruženje Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti "Noumena" je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, koja je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti nauke, kulture i umetnosti. Udruženje "Noumena" je osnovano juna 2013. godine sa sedištem u Mladenovcu, u ulici Kralja A. Obrenovića 72/28.  

Kontakt: 
 Nataša Vasilić 062/299 559; 
 Marija Jovanović 063/658 347; 
Ema Mimica 064/179 53 33.  
e-mail: udruzenje.noumena@gmail.com