недеља, 27. октобар 2013.

Festival kulture, sporta i umetnosti "Preuzimamo ovaj grad!"
U okviru Festivala kulture, sporta i umetnosti "Preuzimamo ovaj grad", koji je se održava u Mladenovcu u periodu od 25.10. do 28.10.2013.godine, Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti "Noumena" učestvuje sa interaktivnom filozofskom radionicom pod nazivom "Normalno?", čija je tema razmatranje (ne)opravdanosti upotrebe pojma "normalno" i društvenih posledica koje takva upotreba ima. 
Radionicu vodi Dipl. filozof Marija Jovanović.

четвртак, 6. јун 2013.

Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti "Noumena"

Udruženje Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti "Noumena" je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, koja je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti nauke, kulture i umetnosti. Udruženje "Noumena" je osnovano juna 2013. godine sa sedištem u Mladenovcu, u ulici Kralja A. Obrenovića 72/28.  

Kontakt: 
 Nataša Vasilić 062/299 559; 
 Marija Jovanović 063/658 347; 
Ema Mimica 064/179 53 33.  
e-mail: udruzenje.noumena@gmail.com