четвртак, 23. април 2015.

Edukativni program "VREMEPLOV"

Edukativni program "Vremeplov" počeo je sa realizacijom 17.04.2015. godine. Program je sačinjen od sedamnaest interaktivnih filozofskih radionica usredsređenih na tematizovanje i kritičko razmatranje pojmova istine, slobode, pravde i lepote. Svaki pojam obrađuje se kroz tri dijaloga, tj. kroz tri eminentna pitanja koja su sa njim u vezi. Razmatrajući navedene pojmove polaznici se služe filozofskom metodom koja, između ostalog, podrazumeva: postavljanje pitanja, analizu, sintezu, misaoni eksperiment i metodološku sumnju. Takođe, kroz ovaj program, oni se upoznaju sa osnovnim oblicima logičkog zaključivanja (dedukcija, indukcija, analogija), ali i sa logičkim greškama i predrasudama vezanim za pojmove istine, slobode, pravde i lepote, koje su prisutne u svakodnevnom životu, te sa mogućim posledicama koje iz razotkrivenih predrasuda i logičkih grešaka proizilaze.  Plan i program radionice je prilagođen uzrastu učesnika, a akcenat programa je pre svega na kritičkom promišljanju a ne na istorijskom pregledu postojećih stavova u vezi sa tematizovanim pitaniima. Program radionice je organizovan za učenike završnih razreda osnovnih škola i srednjoškolce GO Mladenovac i GO Sopot. Program se realizuje za vreme trajanja školske 2014/2015. godine, u Tehničkoj školi Mladenovac, a sufinansiran je od strane Gradske uprave grada Beograda - Sekretarijat za sport i omladinu. Program će trajati do 15.06.2015. godine. среда, 22. април 2015.

Izložba radova nastalih za vreme trajanja kulturno-obrazovnog programa "ART OMNIBUS"


Kulturno-obrazovni program "ART OMNIBUS"

Dana 18. i 19. aprila 2015. godine, u Tehničkoj školi Mladenovac, Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti “NOUMENA” je realizovala kulturno-obrazovni program "ART OMNIBUS", koji je bio namenjen mladima sa teritorije Gradske opštine Mladenovac i Gradske opštine Sopot. Prvog dana programa učesnici su se oprobali u radionicama crtanja, ilustracije i vajarstva, dok su drugog dana na programu bile radionice stripa, grafike i keramike. Umetničke radionice je oba dana pratila interaktivna filozofska radionica iz oblasti estetike. Radionice crtanja i grafike vodila je mr umetnosti Jovana Filipović, radionice ilustracije i stripa vodila je dipl. slikar Mirjana Miljković, radionice vajarstva i keramike vodila je dipl. vajar Mirjana Velkovska, dok je filzofsku radionicu vodila Marija Jovanović, dipl. filozof. U programu je učestvovalo preko pedeset učenika iz gotovo svih škola sa pomenutih opština. Izložbu radova nastalih na programu "ART OMNIBUS" možete pogledati u holu Tehničke škole Mladenovac, svakog radnog dana u periodu od 21. do 29. aprila.

Gradska uprava Grada Beograda - Sekretarijat za sport i omladinu, Kancelarija za mlade Gradske opštine Mladenovac, mlekara “Granice“ i knjižara “Prima” su u velikoj meri doprineli realizaciji programa obezbeđivanjem neophodnih sredstava za finansiranje.
Više fotografija sa događaja možete pogledati na www.facebook.com/udruzenje.noumena