петак, 18. април 2014.

Kako postati član Udruženja "Noumena"?

Udruženje ''Noumena" je otvoreno za sve poštovaoce nauke, kulture i umetnosti koji smatraju da svojim članstvom i učešćem u aktivnostima Udruženja mogu doprineti ostvarivanju ciljeva radi kojih je Udruženje osnovano. Svaki član mora biti saglasan sa ciljevima i načinom na koji Udruženje funkcioniše. Članarina je obavezna za sve članove Udruženja i iznosi 1000,00 dinara na godišnjem nivou. Pored ostalih pogodnosti, Udruženje "Noumena" svojim članovima obezbeđuje i stalni popust od 20% za sve edukativne programe koje Udruženje organizuje. 
Više informacija o pravima i obavezama članova, ciljevima i načinu rada Udruženja možete pročitati u Statutu. Sva dodatna pitanja možete postaviti slanjem na e-mail adresu: udruzenje.noumena@gmail.com